Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

Ισχύει: 24.5.2018 
 

  

 
 

      1        ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1.1     Εταιρεία FC ecom, sro, εγγεγραμμένο γραφείο Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, Σλοβακική Δημοκρατία, IČ 51 750 155, εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Trenčín, Τμήμα Σρόιτερ, Παράρτημα 32079 / R (στο εξής "FACTCOOL" ή "we") αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕS (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) (το "GDPR"). 

 1.2      Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπό μας ή / και κατά την αγορά των προϊόντων μας. 

 1.3       Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και / ή στο GDPR. 

     2        O ενδιαφερόμενος 

 2.1       Το FACTCOOL επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, δηλ. άτομα που αγόρασαν προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας https://gr.factcool.com/ ("Η ιστοσελίδα μας"). 

 2.2   Εκτός από τους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικές πληροφορίες από άλλους ανθρώπους, συγκεκριμένα επισκέπτες στον ιστότοπό μας, οι οποίοι συμφώνησαν να λαμβάνουν  email  (newsletters) ή συλλογές cookies, προσωπικά δεδομένα για άτομα που αναζητούν εργασία ή άτομα που δημιουργούν έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. 

      3     ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ 

 3.1    Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας ενός λογαριασμού στον ιστότοπό μας (i) συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής ή (ii) εγγραφείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, απαιτούμε τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, e-mail και κωδικό πρόσβασης. Εάν εγγραφείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook, το FACTCOOL θα αποκτήσει πρόσβαση στο e-mail σας και σε άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στο προφίλ σας στο Facebook. Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την εγγραφή σας θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε το λογαριασμό σας και να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτό. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων βάσει της παρούσας διάταξης 3.1 είναι η συγκατάθεση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο Α) του GDPR. 

  

 3.2        Κατά την αγορά αγαθών στον ιστότοπό μας, ανεξάρτητα από το αν οι πελάτες έχουν λογαριασμό ή όχι, το FACTCOOL απαιτεί τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΤΚ ή / και διεύθυνση χρέωσης, και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις παραδόσεις. Εκτός από τα παραπάνω, το FACTCOOL μπορεί επίσης να επεξεργαστεί άλλα δεδομένα, χωρίς όμως να περιορίζεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη κατά την παραγγελία των προϊόντων. Το FACTCOOL επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα προκειμένου να χειριστεί την παραγγελία σας, την παράδοση των αγαθών και πιθανές αξιώσεις. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι η συμφωνία μεταξύ εσάς και του FACTCOOL, η σύναψη της οποίας απορρέει από την αποδοχή των Γενικών Όρων Επιχειρήσεων. (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο Β) του GDPR). 

 3.3    FACTCOOL επεξεργάζεται  προσωπικούδεδομένα χαρακτήρα, ιδίως το  e-mail  σας για άμεση εμπορική προώθηση, εφόσον (i) εάν συμφωνήσει να λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή (ii) εάν είναι πρώην πελάτες μας. Στην πρώτη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συναίνεσή σας που δίνεται βάσει του άρθρου. 6, παρ. (1) Α) GDPR. Στην τελευταία περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διάταξη του άρθρου. 6, παρ. (1) F) GDPR. Αν, επίσης, συμφωνείτε με τη συλλογή των cookies στην ιστοσελίδα μας για να προσαρμόσετε και να προβάλλουν διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, FACTCOOL Θα σας στέλλνει προσωπικές εμπορικές επικοινωνίες (e-mail), και με βάση τα αποτελέσματα της προφίλ. Αυτό ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου σας στέλνουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ με βάση τη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεσο μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ, ανατρέξτε στις ενότητες 5 και 13 αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. 

  

 3.4      Tο FACTCOOL περαιτέρω επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες των υποψηφίων για την απασχόληση που αναφέρονται στη βιογραφική σημείωση και τις αιτήσεις για την απασχόληση που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι για εργασία. Σκοπός της επεξεργασίας των στοιχείων αυτών είναι η αξιολόγηση της αίτησης για την απασχόληση και την εκτέλεση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο Α) του GDPR είναι το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Η FACTCOOL επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του GDPR. Εάν θέλετε να παραλάβετε το FACTCOOL από το βιογραφικό σας σημείωμα στην εσωτερική μας βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με το προσωπικό τμήμα μας μέσω e-mail στη διεύθυνση factcool-gr@factcool.com και ζητήστε να διαγράψετε το δικό σας βιογραφικό από την βάση δεδομένων μας. 

  

 3.5   Εάν έχετε ορίσει τη συλλογή cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, εξέφρασε έχουν τη συγκατάθεση του γεγονότος ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: διεύθυνση IP, το όνομα,το επίθετό, το φύλο, το e-mail, τα στοιχεία σύνδεσης, ρύθμιση ζώνης ώρας, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, πληροφορίες για τον αριθμό των επισκέψεων στο site μας, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL, τη χώρα, τους όρους αναζήτησης, τα προϊόντα που είδατε ή αναζήτηση για, φορές απάντηση στην ιστοσελίδα, κατεβάστε τα λάθη, το μήκος των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση της ιστοσελίδας μας (π.χ. κύλιση, πατώντας και τα δεδομένα κίνηση του ποντικιού) και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών σας, να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, να παρέχουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής διαφήμισης που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά σας. θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας θα σας παρουσιαστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η νομική βάση για την επεξεργασία των cookies είναι η συγκατάθεσή σας κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης. 

  

      4        ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 4.1        Το FACTCOOL επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Θα ρευστοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόλις ικανοποιηθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους. 

 4.2      Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε σχέση με την αγορά των προϊόντων υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο 5 ετών, λόγω της λήξης της περιόδου εγγύησης και της παραγραφής. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και την προθεσμία παραγραφής, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα απορριφθούν. 

 4.3        Τα δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας (δηλ. Δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπό μας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως που δεν θα διαγράψετε τον λογαριασμό σας. 

 4.4        Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία. 

 4.5    Το FACTCOOL συλλέγει αρχεία cookies μέχρι που δεν είναι δυνατή η συλλογή των cookies στον δικό σας web browser. 

      5       DIRECT ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 5.1        Εάν εγγραφείτε σε newsletters, το FACTCOOL θα σας επιτρέψει να καταργήσετε την εγγραφή από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ σε κάθε email. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "ακυρώσει" που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε email. 

 5.2     Αν λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε σχέση με την πώληση προϊόντων, η FACTCOOL μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να κατευθύνει το μάρκετινγκ των δικών μας παρόμοιων προϊόντων. Αν εφαρμόσετε ένα τέτοιο δικαίωμα, θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην αποδοχή αυτών των επικοινωνιών μάρκετινγκ. Το FACTCOOL θα σας επιτρέψει να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτές τις ανακοινώσεις μάρκετινγκ σε κάθε email. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Διαγραφή" στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 5.3        Σε περίπτωση ακύρωσης επικοινωνίας μέσω email, θα τοποθετήσουμε το email σας στη λίστα εισερχόμενων συνδρομητών μας. Τοποθετώντας το email σας σε αυτόν τον κατάλογο, θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα στέλνετε πλέον καμία επικοινωνία μέσω email. Η νομική βάση για τη διατήρηση τον email σας στη λίστα των αποσυνδεδεμένων συνδρομητών είναι η Art. 6 (1) f) GDPR. 

 
 

 
 

      6      ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΡΙΤΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 6.1      Το FACTCOOL χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ακόλουθους διαμεσολαβητές: 

1.     Exponea s.r.o., με έδρα Twin City Β, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, IČO 50 017 560, 

2.      Platon Technologies s.r.o. με έδρα  Hlavná 3, 927 01 Šaľa, ID 36 279 129 

 6.2      Το FACTCOOL υποβάλλει τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα Τρίτα Μέρη που έχουν την ιδιότητα ξεχωριστών Χειριστών: 

1.      Slovenská pošta, a.s., με έδρα Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO No: 36 631 124 

 
 

  

  

  

      7        COOKIES 

 7.1      Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς. Τα cookies είναι μικρά κρυπτογραφημένα αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Τα cookies μας βοηθούν να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας. Τα cookies μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για στατιστικούς λόγους, όπως μια οθόνη που χώρας επισκέπτες της ιστοσελίδας μας προέρχονται από, τι το τμήμα της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται ποια μέθοδος χρησιμοποιείται ένας επισκέπτης όταν σερφάρουν στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα cookie μας βοηθούν να σας δείξουμε την ηλεκτρονική διαφήμιση που πιστεύουμε ότι είναι πιο σχετική με εσάς. Τα cookie μπορούν να μας πουν εάν έχετε δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση και πόσος χρόνος έχει περάσει από τότε που το είδατε. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημιστικών καμπανιών μας και να ελέγξουμε τον αριθμό των εμφανίσεων διαφημίσεων. Τα cookies μπορούν επίσης να βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ότι θα κοινοποιούνται, ή κατά την περιήγηση, μπορείτε να πάρετε μηνύματα λάθους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/ 

 7.2        Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies στην πρώτη σελίδα: 

Oνομασία: 

Ο σκοπός της cookies: 

Πόσο καιρό τα cookies αποθηκεύονται: 

cookieconsent_dismissed 

Αυτό το cookies αποθηκεύει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα μας 

30 ημέρες 

currency 

Αυτό το cookies αναγνωρίζει το μενού 

30 ημέρες 

language 

Αυτό το cookies αναγνωρίζει τη γλώσσα 

  

30 ημέρες 

convFrom 

Αυτό το cookies βοηθά στον εντοπισμό αλλαγών στις ρυθμίσεις νομίσματος 

  

30 ημέρες 

convTo 

Αυτό το cookies βοηθά στον εντοπισμό αλλαγών στις ρυθμίσεις νομίσματος 

 

 

  

30 ημέρες 

  

 7.3      Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics, το Exponea και παρόμοιες υπηρεσίες που συλλέγουν τα cookies τρίτων κατασκευαστών. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων που παράγονται από cookies ενδέχεται να αποστέλλονται και να αποθηκεύονται σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών δραστηριότητας ιστότοπου για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν περαιτέρω σε άλλες οντότητες, όπως απαιτείται από το νόμο, ή εάν τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από τα δεδομένα ως μεσάζοντες αυτών των τρίτων. Τα τρίτα μέρη δεν θα αντιστοιχίσουν τη διεύθυνση IP ή άλλα cookie σε άλλα δεδομένα. Μπορείτε να αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε τα cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, η λειτουργία του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας με τρίτους με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Για πρόσθετες πολιτικές της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ttp: //www.google.com/intl/el/policies/technologies/ads/. 

 7.4        Το FACTCOOL χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookie τρίτου μέρους: 

Oνομασία: 

 

Ο σκοπός της cookies: 

Πόσο καιρό τα cookies αποθηκεύονται: 

 

__insp_nv 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_slim 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_norec_sess 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_targ|pt 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_targ|pu 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_uid 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__insp_wid 

INSPECTLET - Παρακολουθεί έναν χρήστη σε έναν ιστότοπο στη διεύθυνση   https://www.factcool.com. Αυτό το εργαλείο εξυπηρετεί στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από την ιστοσελίδα μας. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

_ga 

Google Analytics - Στατιστικά διαφήμισης και στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

lctpref 

Live Chatoo - Αποθηκεύει και επικοινωνεί σωστά μεταξύ του επισκέπτη και του χειριστή. 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__exponea_etc__ 

Exponet - Στατιστικά στοιχεία και οι επισκέπτες TREKKING 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

__exponea_time2__ 

Exponea - Στατιστικά στοιχεία διαφήμισης και παρακολούθηση χρηστών 

Μέχρι ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης 

  

 7.5    Όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία μας στο Web, ενημερώνεστε μέσω ενός πανό για cookies, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τοποθεσίας μας, ότι το FACTCOOL συλλέγει cookies. 

 7.6     Εάν δεν θέλετε να συλλέγουμε cookies, μπορείτε να περιορίσετε τη συλλογή τους ανά πάσα στιγμή, να τις αποκλείσετε ή να τις απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Παρόλο που κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετική παραμετροποίηση, οι ρυθμίσεις συλλογής cookie είναι συνήθως στην ενότητα "Προτιμήσεις" ή "Εργαλεία". Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργία του ιστοτόπου μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη (δεν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας για βασικά cookies). 

 

 7.7        Για να αποτρέψετε τη συλλογή νέων cookies ή για να καταργήσετε τα υπάρχοντα cookies, δείτε τους παρακάτω συνδέσμους. Η ακριβής διαδικασία εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

a)      Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies 

b)     Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

c)      Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

d)     Safari 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

  

 7.8       Ο ιστότοπός μας και οι επικοινωνίες (όπως το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές ως webbeacons. Οι Webbeacons συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα cookies (δείτε παραπάνω για τα cookies που χρησιμοποιούνται). 

 

      8    ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΩΝ  

8.1       Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (που μπορεί να έχουν τη μορφή υπερσυνδέσμων, κλικ, εικόνων ή πανό) σε ιστότοπους τρίτων. 

 8.2       Εάν κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, λάβετε υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι τρίτων έχουν τη δική τους πολιτική απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πολιτική απορρήτου τους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης αυτών των τρίτων για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο τα τρίτα μέρη συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες. Η FACTCOOL δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες τρίτων ή στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους. 

 8.3     Το FACTCOOL χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα λεγόμενα κοινωνικές προσθήκες από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: (i) facebook.com, (ii) instagram.com ("pluginy") που σημειώνονται με τα λογότυπα τους στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση στους διακομιστές στους οποίους εκτελούνται αυτά τα πρόσθετα. Το περιεχόμενο των plugins μεταφέρεται απευθείας στο Facebook / Instagram στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας. Η ενσωμάτωση plug-in αναγκάζει το Facebook / Instagram να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. 

 8.4        Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook / Instagram, το Facebook / Instagram θα είναι σε θέση να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό σας σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες ανταλλάσσονται ήδη όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία μας στο Web, ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ στο κοινωνικό plugin ή όχι. Εάν δεν θέλετε το Facebook / Instagram να συλλέξει δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου: 

a)      Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

b)      Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

  

 
 

      9       ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 9.1        Η FACTCOOL μπορεί να παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο FACTCOOL, στις θυγατρικές της, στην εταιρεία χαρτοφυλακίου και στις θυγατρικές της ("συνδεδεμένες εταιρείες"). Οι συνεργάτες επεξεργάζονται και προστατεύουν προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τις πολιτικές που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 9.2      Το FACTCOOL λειτουργεί μόνο με προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές, όπως εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες που πληρώνουν για παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Το FACTCOOL παρέχει μόνο στις εταιρείες αυτές προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων ή των Γενικών Όρων Επιχειρήσεων. 

 9.3       Η FACTCOOL εξουσιοδοτείται να παράσχει περαιτέρω τα προσωπικά σας στοιχεία (i) σε περίπτωση πώλησης / αγοράς μιας επιχείρησης / τμήματος μιας επιχείρησης ή μεταβίβασης μιας επιχειρηματικής μετοχής, (ii) εάν μας ζητηθεί να προσκομίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις ή να συμμορφωθείτε με τους Γενικούς Όρους Επιχειρήσεών μας ? (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας του FACTCOOL, των πελατών μας ή άλλων προσώπων. Το FACTCOOL εξουσιοδοτείται επίσης να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα για προστασία απάτης και μετριασμό πιστωτικού κινδύνου. 

 

 
 

   10        ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

10.1      Συμφωνείτε ότι η FACTCOOL θα μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το FACTCOOL θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR. 

 
 

   11        ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

11.1     Η FACTCOOL δεσμεύεται να προστατεύει τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, έχουμε θεσπίσει επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων (αλλά αυτά δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών - για παράδειγμα, να μην απαγορεύσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας). Σκοπός των ληφθέντων μέτρων είναι να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η τυχαία ή παράνομη πρόσβαση, χρήση, μετάδοση, τροποποίηση, απώλεια ή ζημία στα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, παρ 'όλες τις προσπάθειες για να συμμορφωθεί με τους κανόνες που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, όταν μεταδοθεί ή να μεταδοθεί ακάλυπτο τρόπο. 

11.2       Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας. Σας ζητούμε να μην δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν. 

11.3       Η μεταφορά πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ενώ θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη στιγμή της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό μας. Κάθε μεταφορά γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές πρακτικές ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

   12       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΕΩΝ 

12.1       Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εφόσον θέλετε να λάβετε μια τέτοια επιβεβαίωση, επικοινωνήστε μαζί μας στο  factcool-gr@factcool.com . Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) το σκοπό της επεξεργασίας, (ii) τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, (iii) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών που έχουν ή πρόκειται να χορηγηθεί για τα προσωπικά δεδομένα (iv) εάν είναι δυνατόν, την αναμενόμενη διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της, (v) την ύπαρξη του δικαιώματος να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή την διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή δικαιώματα αντικειμένου σε τέτοια επεξεργασία (vi) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον επόπτη (vii) εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους (viii) την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο άρθρο 22. 1 και 4 GDPR και σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και η σημασία και οι αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το εν λόγω πρόσωπο. Θα λάβετε επίσης αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

12.2  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς. Για λόγους επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Αν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επεξεργαστείτε / διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας. Για να επεξεργαστείτε / διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, αλλάξτε τα δεδομένα και αποθηκεύστε την αλλαγή. Σε περίπτωση προβλημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com

12.3       Έχετε το δικαίωμα να μας διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν επιθυμείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν θέλετε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com και θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε επεξεργαστεί τους σκοπούς αυτούς. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε λάβει από εσάς για την αγορά των αγαθών διότι δεν επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας αλλά με βάση ένα συμβόλαιο αγοράς που κάνατε αποδεχόμενοι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 5 χρόνια μετά την αγορά σας. 

12.4        Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε από εμάς έναν περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν (i) αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. (ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτενα διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα για να περιοριστεί η χρήση τους. (iii) πιστεύετε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία, αλλά τα χρειάζεστε για να αποδείξετε, να επιβάλλετε ή να υπερασπίσετε τους ισχυρισμούς σας, ή (iv) έχετε αντιρρήσεις για τη δημιουργία προφίλ (βλ. Ενότητα 13) μέχρι να επαληθεύσουμε ότι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερβαίνουν τα νόμιμα συμφέροντά σας. 

12.5     Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε από εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλον χειριστή. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ή αν θέλετε να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλον πάροχο, επικοινωνήστε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com

12.6     Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παράνομα, επικοινωνήστε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία μαζί μας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Βρείτε έναν σύνδεσμο εδώ: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

    

  

  

13 PROFILING 

  

13.1     Μέσω του ενδιάμεσου φορέα της Exponea s.r.o., η FACTCOOL εκτελεί ταυτοποίηση σύμφωνα με την έννοια του άρθρου. 4 (4) GDPR. Exponea s.r.o. αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς · Αυτή η επεξεργασία συνίσταται στην ανάλυση της συμπεριφοράς σας στον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας τον ιστότοπό μας στις προτιμήσεις σας. Η δημιουργία προφίλ γίνεται με την έννοια ότι σας προσφέρουμε ποια θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Η πολιτική απορρήτου της Exponea διατίθεται στην ιστοσελίδα www.exponea.com 

13.2        Το FACTCOOL δεν αποδέχεται καμία απόφαση βασιζόμενη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία που θα είχε έννομα αποτελέσματα έναντι των ενδιαφερομένων ή θα επηρέαζε σημαντικά τους ενδιαφερόμενους. Η δημιουργία προφίλ πραγματοποιείται αποκλειστικά για να σας προσφέρουμε τις πιο ελκυστικές προσφορές για την αγορά αγαθών και την προσαρμογή του περιεχομένου του ιστοτόπου μας στις προτιμήσεις σας. 

13.3     Δεν επεξεργαζόμαστε μια συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικών δεδομένων κατά τη δημιουργία προφίλ. 

 
 

14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

14.1    Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com. Αν δεν κατανοείτε καμία από τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο factcool-gr@factcool.com για να σας δώσουμε μια εξήγηση. 

14.2        Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. 

14.3        Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει από την παραπάνω ημέρα. 

f
Προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.