Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Ισχύει από: 11.03.2022
 
Η εταιρεία FC ecom, sro, με έδρα: Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, IČ DPH : SK2120774106 εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Trenčín, Τμήμα: Sro, αρ. Φακέλου: 36568 / R (στο εξής ""FACTCOOL"ή" FC ecom "), είναι ο χειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση www.factcool.com για ρούχα, υποδήματα και άλλα προϊόντα. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ορίζουν και συγκεκριμενοποιούν περαιτέρω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή, η οποία είναι η FC ecom s.r.o. και του αγοραστή (από εδώ και πέρα αναφερόμενου ως "πελάτη" - ένα νόμιμο πρόσωπο, ή "καταναλωτή") στην ηλεκτρονική αγορά των προϊόντων. Όλες αυτές οι σχέσεις του συμφωνητικού διέπονται από τους γενικά δεσμευτικούς κανονισμούς της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το συμφωνητικό αγοράς και τους παρόντες Γενικούς Όρους, οι οποίοι ισχύουν για τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον πωλητή ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τα συμφωνητικά που δημιουργήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
 
Περιεχόμενα
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
1 Ορισμοί
2 Εγγραφή
3 Προϊόντα και τιμή προϊόντων
4 Συμφωνητικό αγοράς
5 Υποχώρηση από το συμφωνητικό (επιστροφή και αντικατάσταση αγαθών)
6 Εγγύηση
7 Όροι πληρωμής
8 Εκπτωτικοί κωδικοί (vouchers, κουπόνια έκπτωσης), δωροεπιταγές
9 Επιπλέον Υπηρεσίες
10 Μεταφορά και παράδοση προϊόντων
11 Προστασία προσωπικών δεδομένων
12 Εφαρμοστέο δίκαιο, εποπτική αρχή και επίλυση διαφορών
13 Τελικές Διατάξεις
 
1 Ορισμοί
1.1 Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις:
"Πωλητής - FACTCOOL", "εμείς" ή "εμάς" σημαίνει η εταιρεία FC ecom s.r.o.
"Καταναλωτής" σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι επιχειρηματίας.
"Συμβόλαιο" σημαίνει το συμφωνητικό για την πώληση αγαθών που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και της FC ecom.
Πελάτης σημαίνει τον χρήστη της ιστοσελίδας FACTCOOL, είτε είναι Καταναλωτής είτε Επιχειρηματίας.
"Προϊόντα" νοούνται τα εμπορεύματα που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα FACTCOOL και είναι διαθέσιμα προς πώληση.
"Προσωπικές πληροφορίες" νοούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα ή κατά την παραγγελία.
"Όροι" σημαίνει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
"B2B" σημαίνει: Επιχείρηση προς Επιχείρηση, επικοινωνία, επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματικών οντοτήτων.
"Επιχειρηματίας" είναι το πρόσωπο που πληροί τον ορισμό της § 2 παρ. 2 του νόμου αριθ. 513/1991 Συλλ., Εμπορικός Κώδικας.
"Ιστοσελίδα" σημαίνει τον ιστότοπο που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.factcool.com ή www.gr.factcool.com
 
2 Εγγραφή
2.1 Εγγραφή και παροχή προσωπικών πληροφοριών
(α) Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική και θα παραμείνει δωρεάν.
(β) Αν επιλέξετε να εγγραφείτε, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της παραγγελίας σας και δεν θα σας ζητηθεί ξανά να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην επόμενη επίσκεψή σας.
(γ) Εγγραφή ως χρήστης, στην ιστοσελίδα, εγγυάστε ότι:
i. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ως χρήστης κατά την εγγραφή είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις από κάθε άποψη·
(δ) Εγγυάστε επιπλέον ότι δεν θα προσποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα κατά την εγγραφή και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ψευδή ονομασία ή άλλη ονομασία που δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε για σκοπούς εγγραφής.
 
3 Προϊόντα και τιμή προϊόντων
3.1 Περιγραφή και τιμές των προϊόντων
(α) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων μπορεί να βρεθεί στις επιμέρους σελίδες των προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα.
(β)Έχουμε καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών των προϊόντων και την όσο το δυνατό ακριβέστερη απεικόνιση των προϊόντων. Εκτός από την αναπαραγωγή χρωμάτων οποία μπορεί στην πραγματικότητα να υπόκειται σε μικρές διαφοροποιήσεις.
 
3.2. Προσφορά προϊόντων
Ως "προσφορά προϊόντων" νοούνται τα επιλεγμένα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του καταλόγου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπου ο πωλητής ειδοποιεί τον πελάτη πριν από τη σύναψη του συμφωνητικού αγοράς ή πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και άλλα νομικά απαιτούμενα γεγονότα στο βαθμό που είναι κατάλληλα για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας.
 
3.3 Τιμή προϊόντων
(α) Οι τιμές των Προϊόντων δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σε ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ούτε τα έξοδα αντικαταβολής.
(β) Οι τιμές και οι προσφορές ενδέχεται να διαφέρουν και να είναι διαθέσιμες μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
(γ) Το FACTCOOL δεν υποχρεούται να πωλήσει το προϊόν, το οποίο έχει εσφαλμένη τιμή.
 
4 Συμφωνητικό αγοράς
4.1 Σύναψη του συμφωνητικού αγοράς
(α) Το συμφωνητικό μεταξύ εσάς και της FACTCOOL θα συναφθεί σύμφωνα με τη σλοβακική νομοθεσία.
(β) Το συμφωνητικό μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή προκύπτει από την παράδοση της παραγγελίας των αγαθών με την υποχρέωση πληρωμής από τον καταναλωτή στον πωλητή. Ο πωλητής επιβεβαιώνει για την παραλαβή της παραγγελίας μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταναλωτή.
(γ) Τα έξοδα που βαρύνουν τον αγοραστή όταν χρησιμοποιεί τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με το συμφωνητικό της σύμβασης αγοράς (π.χ. κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο ή κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας) επιβαρύνουν τον ίδιο τον αγοραστή
(δ) Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όποιο δεν είναι παλαιότερο από 30 ημέρες.
(ε) Με την ολοκλήρωση της αγοράς, ο χρήστης συμφωνεί να λάβει το ενημερωτικό δελτίο.
 
4.2 Δημιουργία μιας Παραγγελίας
(α) Στην ιστοσελίδα, επιλέξτε στην ποσότητα και το μέγεθος των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν και πατήστε το κουμπί "Αγορά".
(β) Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα, το χρώμα ή το μέγεθος των προϊόντων στο καλάθι των αγορών σας πριν να επιβεβαιώσετε την παραγγελία.
(γ) Έπειτα, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής της παραγγελίας της επιλογής σας.
(δ) Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να συνδεθείτε. Αν είστε καινούργιος χρήστης μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα ή να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή. Αυτή η εγγραφή απαιτεί από εσάς να συμπληρώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τη διεύθυνση χρέωσης (η οποία πρέπει να ταιριάζει με τη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα) και τη διεύθυνση αποστολής αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση χρέωσης. Επομένως, είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και επίσης με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία.
(ε) Πριν επιβεβαιώσετε την παραγγελία παρακαλούμε ελέγξτε το καλάθι των αγορών σας και βεβαιωθείτε οτι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, όπως το χρώμα τους ή το μέγεθος. Έπειτα, επιλέξτε το κουμπί "Παραγγελία" και πληρώστε.
(στ) Με το να κάνετε παραγγελία στην ιστοσελίδα επιβεβαιώνετε οτι δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με το νόμο που να σας απαγορεύει κάτι τέτοιο, οτι έχετε δικαίωμα να εμπλακείτε σε χρηματικούς λογαριασμούς και συμβόλαια και οτι είστε άνω των 18 ετών.
(ζ) Μόλις η παραγγελία σας επιβεβαιωθεί δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί αλλά μπορείτε να την ακυρώσετε με ένα αίτημα σας στο email factcool-gr@factcool.com ή αν είναι απαραίτητο με ένα τηλεφώνημά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. 032/321 72 40. Μπορούμε να ακυρώσουμε την παραγγελία ωσότου ετοιμαστεί για αποστολή.
 
4.3 Συνδυασμός παραγγελιών
Μπορείτε να συνδέσετε παραγγελίες σε μία μόνο όταν έχετε επιλέξει αντικαταβολή και πριν συσκευαστούν. Οι συσκευασμένες/in stock παραγγελίες δε γίνεται να συνδυαστούν.
 
4.4 Αρχεία συμβολέων
(α) Τα συμβόλαια μεταξύ της Factcool και των πελατών αποθηκεύονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πελάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Factcool απευθείας από το λογαριασμό τους. Η συμφωνία αποθηκεύεται για τουλάχιστον 5 χρόνια από τη στιγμή της ολοκλήρωσης αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο που επιτρέπει ο νόμος.
 
"4.5 Επιχειρηματικές προμήθειες (B2B) "
"Φυσικά, είναι επίσης δυνατή και η αγορά B2B στην ιστοσελίδα μας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας παραγγελίας B2B, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
"
"i. Μπορείτε να κάνετε μια αγορά μόνο ως εγγεγραμμένος πελάτης -> περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, βλέπε σημείο 2.2. Εγγραφή και παροχή των πληροφοριών της επιχείρησης.
"
"ii. Προσθέστε τα στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού σας στην ενότητα πληροφοριών λογαριασμού σας. Η διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να ταιριάζει με τη διεύθυνση παράδοσης.
"
"iii. Ο πελάτης επαληθεύεται από εμάς για την ορθότητα των πληροφοριών.
"
"iv. Έτσι, ο καταχωρημένος πελάτης επιλέγει προϊόντα με τιμή ΦΠΑ, αφού επιλέξει τη διεύθυνση παράδοσης της εταιρείας στο καλάθι αγορών, η τιμή αγοράς μετατρέπεται και ενημερώνεται στην τιμή χωρίς ΦΠΑ.
"
 
"5 Υποχώρηση του πελάτη από το συμφωνητικό, επιστροφή ή ανταλλαγή αγαθών. "
"5.1 Ως πελάτης, έχετε 60 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων σε εσάς για να αλλάξετε γνώμη και να αποφασίσετε να επιστρέψετε τα Προϊόντα. Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε Προϊόν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ενότητα των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων εκτός από τον τύπο των προϊόντων για τα οποία ο νόμος αποκλείει την επιστροφή τους. Αυτά περιλαμβάνουν:
"
"i. εξατομικευμένα προϊόντα ή προϊόντα που κατασκευάζονται επί παραγγελία· "
"ii. Ευπαθή αγαθά· "
iii. Προϊόντα που είναι σφραγισμένα για λόγους ασφαλείας ή υγιεινής εάν έχουν ανοιχτεί·
"iv. Προϊόντα που μπερδεύτηκαν μετά την παράδοση.
"
 
"5.2 Προθεσμία υποχώρησης από το συμφωνητικό "
"(α) Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5.1 αρχίζει την ημέρα παράδοσης των προϊόντων, δηλαδή: "
 
"ii. από την ημερομηνία παραλαβής του τελευταίου μέρους της παραγγελίας (στην περίπτωση ενός συμφωνητικού που αφορά διάφορα είδη προϊόντα ή παράδοση διφορετικών τμημάτων των εμπορευμάτων), ή
"
"iii. από την ημερομηνία παραλαβής της πρώτης παράδοσης αγαθών (στην περίπτωση ενός συμφωνητικού που καλύπτει διάφορα είδη εμπορευμάτων που παραδίδονται σε επαναλαμβανόμενη παράδοση).
"
"(β) η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 60 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Εάν η παραγγελία αποτελείται από πολλαπλά τεμάχια ή εξαρτήματα που παραδίδονται σε διαφορετικές ημέρες, η προθεσμία υπαναχώρησης (σε σχέση με την παραγγελία ως σύνολο) λήγει 60 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης του τελευταίου προϊόντος ή κομματιού αυτού. "
 
"5.3 Πώς να αποχωρήσετε από το συμφωνητικό
"
"(α) Μπορείτε να αποχωρήσετε από το συμφωνητικό καλώντας στο +302112342818 είτε μέσω e-mail στο factcool-gr@factcool.com, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιστροφή προϊόντων. "
 
"5.4 Επιστροφή εμπορευμάτων
"
"(α) Μπορείτε να επιστρέψετε τα εμπορεύματα κυρίως μέσω της φόρμας επιστροφής που διατίθεται στην ιστοσελίδα.
"
"Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση κατά την οποία παραδόθηκαν, άθικτα, καθαρά, κατά προτίμηση στην αρχική συσκευασία με τις αρχικές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται πλήρως, μαζί με όλα τα αξεσουάρ, όλα τα έγγραφα και τα δώρα (αν περιλαμβάνονται), Δεν μπορείτε να επιστρέψετε εσώρουχα για λόγους υγιεινής.
"

"(β) Τα εμπορεύματα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αποστολής, κατά την οποία η FACTCOOL πρέπει να ενημερωθεί για την απόσυρση ή την επιστροφή μέρους της παραγγελίας."

 
"(γ) Εάν πιστεύετε ότι έχετε λάβει τα κατεστραμμένα προϊόντα, επιστρέψτε τα στην FACTCOOL και δώστε τα ακόλουθα στοιχεία μαζί τους:
"
• Αριθμός παραγγελίας
• Κωδικός προϊόντος / Όνομα προϊόντος
Πληροφορίες προβλήματος
"(δ) Η επιστροφή των προϊόντων είναι στην ευθύνη σας. Συνιστάται η αποστολή των Προϊόντων ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή. Ταυτόχρονα, σας υπενθυμίζουμε ότι επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής των προϊόντων, εκτός εάν σας έχουμε στείλει λάθος ένα προϊόν ή εάν έχετε λάβει εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά και αυτό έχει αναγνωριστεί από το τμήμα διεκπεραίωσης. Εάν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να επιστραφούν ταχυδρομικώς λόγω της φύσης τους, θα σας χρεώσουμε ένα τέλος παραλαβής.
"
"(ε) Σημειώστε ότι αν τα προϊόντω αποστέλλονται μαζί με δώρα, τα οποία εσείς και η FACTCOOL έχετε συνάψει σύμβαση δωρεάς, υπό τον όρο ότι η σύμβαση δωρεάς τερματίζεται μόλις ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τη ρήτρα αριθ. 5. Στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα μαζί με τα δώρα και όλα τα αξεσουάρ· η παράλειψη αυτή θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη προσπάθεια κέρδους. Εάν δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν τα έσοδα που προκύπτουν από αυτήν την αδικαιολόγητη προσπάθεια κέρδους, η FACTCOOL δικαιούται να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση ίση με την τρέχουσα τιμή. "
"(στ) Έχετε νομική υποχρέωση να χειρίζεστε τα προϊόντα κατάλληλα και υπεύθυνα ενώ βρίσκονται στην κατοχή σας. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την υποχρέωση, η FACTCOOL μπορεί να θεωρήσει τις ζημιές ευθύνη σας. Αυτό ισχύει για όλα τα επιστραφέντα προϊόντα.
 
5.5 Αντικατάσταση
"α) Η αλλαγή προϊόντων δεν είναι διαθέσιμη. Παρακαλούμε να στείλετε τα προϊόντα στη διεύθυνση που αναγράφεται στις οδηγίες επιστροφής, εντός 60 ημερών από την παραλαβή και συμπληρώστε τη φόρμα επιστροφής. Η επιστροφή χρημάτων ολοκληρώνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων στο κατάστημα (εξωτερικό).
 
5.6 Επιστροφή χρημάτων
"(α) Η FACTCOOL θα σας επιστρέψει εξ ολοκλήρου για τα προϊόντα που επιστρέφονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
"
"(β) Αν επιστρέψετε όλα τα Προϊόντα που ήταν σε μία παραγγελία, η FACTCOOL θα σας επιστρέψει τα χρήματα για την αρχική παράδοση των προϊόντων, αλλά μόνο μέχρι την τιμή της απλής αποστολής. Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα για τυχόν υπηρεσίες αποστολής υψηλής προτεραιότητας. Εάν δεν επιστρέψετε όλα τα προϊόντα που αποτελούν μέρος μιας ενιαίας παραγγελίας, η FACTCOOL δεν θα σας επιστρέψει το αρχικό κόστος αποστολής των προϊόντων. "
(γ) Κατά την επιστροφή χρημάτων, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, το οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς το ποσό που επιστράφηκε και τα Προϊόντα που έλαβε η FACTCOOL. Η FACTCOOL θα επιστρέψει τα χρήματά σας χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε αρχικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής (εκτός από την πληρωμή με αντικαταβολή). Η FACTCOOL θα επιστρέψει τα χρήματά σας εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης ή νωρίτερα εάν η FACTCOOL παραλάβει τα εμπορεύματα τα οποία επιστρέψατε ή εάν αποδείξετε ότι τα προϊόντα μας έχουν ήδη επιστραφεί.
 
6. Εγγύηση
"6.1 Ελαττώματα προϊόντων
"
"Αν τα παραδοθέντα προϊόντα παρουσιάζουν προφανή ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης των αγαθών κατά τη μεταφορά, αναφέρετε αμέσως τα ελαττώματα αυτά σε εμάς ή στον μεταφορέα που παραδίδει τα εμπορεύματα. Ωστόσο, η μη υποβολή αιτήματος δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για τυχόν ελαττώματα στα προϊόντα που αγοράσατε κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου εγγύησης, μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες επιδόσεις και, εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, επιπλέον απαιτήσεις για μείωση ή απαλοιφή των τιμών. "
 
6.2 Περίοδος Εγγύησης
"(α) Η περίοδος εγγύησης για τα εμπορεύματα είναι 24 μήνες και αρχίζει την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη μηχανική βλάβη του προϊόντος λόγω κακής χρήσης, ανεπαρκούς συντήρησης ή σκόπιμης βλάβης
"
"(β) Οποιεσδήποτε διεκδικήσεις για ελαττώματα πρέπει να γίνονται χωρίς περιττή καθυστέρηση. Μπορείτε να διεκδικήσετε μόνο τα δικαιώματα ευθύνης του ελάττωματος στο δικαστήριο εάν έχετε παραπονεθεί για τα ελαττώματα εντός 24 μηνών από την παραλαβή των προϊόντων το αργότερο.
 
6.3 Σε περίπτωση λανθασμένης/ελαττωματικής παράδοσης

(α) Σε περίπτωση που η ελαττωματική παράδοση αποτελείς πραγματική παραβίαση τους συμφωνητικού αγοράς, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε, μετά την αναφορά του ελαττώματος και χωρίς καθυστέρηση μετά την παραλαβή και αναφορά του ελαττώματος:
- εάν ζητήσετε την επισκευή του ελαττώματος από παράδοση νέων εμπορευμάτων χωρίς ελαττώματα ή με παράδοση των εμπορευμάτων που λείπουν από την παράδοση
- εάν ζητήσετε την επισκευή του ελαττώματος με διόρθωση των εμπορευμάτων
- εάν ζητήσετε μια λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς των αγαθών
- εάν θέλετε να αποχωρήσετε από το συμφωνητικό
(β) Δε μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας χωρίς τη δική μας συγκατάθεση. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής κάποιου προϊόντος.
(γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα για κάποιο από τα παραπάνω ή ο χρόνος επικοινωνίας παρέλθει μπορείτε να ζητήσετε έκπτωση για μελλοντική αγορά ή να αποχωρήσετε από το συμφωνητικό.
 
6.4 Ανωτέρα βία
"
"Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει του Συμφωνητικού που προκύπτουν από γεγονότα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας (""Γεγονότα Ανωτέρας Βίας""). Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, συμβάν, αδράνεια, παράλειψη ή ατύχημα που είναι πέρα ​​από τον εύλογό μας έλεγχο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: "
"i. απεργίες, αποκλεισμούς ή άλλους βιομηχανικούς περιορισμούς · "
"ii. αστική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμος (επίσημος ή όχι), απειλή πολέμου ή προετοιμασία για πόλεμο · "
"iii. φωτιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, κατολίσθηση ή ναυάγιο, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή · "
"iv. αδυναμία χρήσης σιδηροδρόμων, ναυτιλιακών, αεροσκαφών, οχημάτων ή άλλων μέσων δημόσιας ή ιδιωτικής μεταφοράς ·. "
"v. την αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων · και
"
"vi. πράξεις, διατάγματα, κανονισμούς, διατάγματα ή περιορισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης.
"
"vii. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει οποιουδήποτε Συμφωνητικού θεωρείται ότι έχει ανασταλεί για τη διάρκεια της Ανωτέρας Βίας και η περίοδος για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας παρατείνεται κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας Βίας. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να τερματίσουμε την εκδήλωση ανωτέρας βίας ή να βρούμε μια λύση που θα επιτρέψει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συμφωνητικού παρά το γεγονός της ανωτέρας βίας.
"
 
7 Όροι Πληρωμών
7.1 Πληρωμή με κάρτα - GoPay
Πληρώνετε άμεσα στη διαδικασία παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας μέσω της πληρωμής GoPay. Μετά την αποστολή των προϊόντων, η πραγματική τιμολογημένη τιμή θα αφαιρεθεί από την κάρτα πληρωμής μετά από τον υπολογισμό εκπτώσεων, κουπονιών κ.λπ.
 
7.2 Αντικαταβολή
"Η πληρωμή των προϊόντων γίνεται σε μετρητά κατά την παραλαβή του πακέτου στο ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν, η πληρωμή θα επιστραφεί με τραπεζική μεταφορά. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN και SWIFT). "
"Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μέσω αυτής της Ιστοσελίδας είναι ασφαλείς. Για το λόγο αυτό, η FACTCOOL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παράνομη χρήση κλεμμένων πιστωτικών καρτών μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά θα βοηθήσει εσάς και τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας να διερευνήσει την υποψία κάποιας παράνομης χρήσης πιστωτικής κάρτας. "
Η πληρωμή των προϊόντων μπορεί να γίνει με αντικαταβολή και πληρωμή του ακριβούς ποσού που αναγράφεται στο "invoice" που έχετε λάβει στο email σας, κατά την παράδοση. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποχωρήσετε από το συμφωνητικό με επιστροφή, τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό. Έχουμε πραγματοποιήσει κάθε προσπαθεια για να είναι οι αγορές στην ιστοσελίδα μας ασφαλείς. Για το λόγο αυτό η Factcool δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απάτης ή υποκλοπής της κάρτας σας μέσω της ιστοσελίδας αλλά θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στην επίλυση του ζητήματος.
 
8 Εκπτωτικοί κωδικοί (vouchers, κουπόνια έκπτωσης), δωροεπιταγές
"(α) Ο πελάτης μπορεί να εξαργυρώσει τον κωδικό έκπτωσης που του δόθηκε από τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος της FACTCOOL κατά την εκτέλεση της παραγγελίας υπό τους ακόλουθους όρους:
"
i. ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα
ii. διαφορετικοί εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν
iii. η αξία του εκπτωτικού κωδικού μοιράζεται ανάμεσα στα προϊόντα της παραγγελίας που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βλ. ii
"(β) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς από τον πελάτη ή επιστροφής μέρους των προϊόντων από την παραγγελία στα οποία εξαργυρώθηκε ο κωδικός έκπτωσης, ο πελάτης θα επιστραφεί επαρκές ποσό για τα επιστρεφόμενα προϊόντα που έχουν πράγματι καταβληθεί στο πλαίσιο του συμβολαίου αγοράς.
"
"(γ) Εάν ο κωδικός έκπτωσης έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό έκπτωσης εντός χρονικού διαστήματος που λήγει την ημερομηνία ισχύος. Λόγω της μη χρήσης του κουπονιού έκπτωσης εντός της περιόδου ισχύος, ο πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης για τον μη χρησιμοποιημένο κωδικό έκπτωσης.
"
(δ) Εάν ο κωδικός έκπτωσης εφαρμόζεται κατά παράβαση των κανόνων του φορέα εκμετάλλευσης για τη χρήση εκπτωτικών κωδικών, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να μην εφαρμόζει τον κωδικό έκπτωσης στη σειρά και να αποσύρει από τη σύμβαση αγοράς που έχει συναφθεί.
"Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν για τη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ρητά δηλώσει κάτι διαφορετικό.
 
9 Επιπλέον Υπηρεσίες
9.1 "Συσκευασία δώρου"
Τα προϊόντα της παραγγελίας τοποθετούνται σε κουτί δώρου.

9.2 "Ασφάλεια πακέτου"
Η "Ασφάλεια πακέτου" είναι προαιρετική . Νομικά η υποβολή παραπόνων με την κούριερ χρειάζεται έως και 30 εργάσιμες ημέρες από την λήψη πληροφοριών από τον πελάτη. Σε περίπτωση χρήσης της αφάλειας πακέτου διασφαλίζετε την επίλυση του ζητήματος εντός 10 ημερών από την επικοινωνία και ενημέρωση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να επιλέξει την ασφάλεια πακέτου τότε η υποβολή και επίλυση παραπόνων χρειάζονται τις 30 εργάσιμες ημέρες.
Η πληρωμή για τις επιπλέον υπηρεσίες γίνεται μία φορά και δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης όταν το δέμα έχει συσκευαστεί και περάσει στην ταχυμεταφορική. (ο πωλητήτς παρέχει την εκάστοτε υπηρεσία άμεσα με την επιλογή της από τον πελάτη).
 
"10 Μεταφορά και παράδοση των προϊόντων "
"Όλες οι αποστολές αποστέλλονται μέσω της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών DHL PARCEL: η αποστολή θα παραδοθεί το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή. Θα ενημερώνεστε μέσω e-mail όταν αποστέλλονται τα προϊόντα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε ως διεύθυνση παράδοσης τη διεύθυνση στην οποία θα έχετε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ 8:00 και 18:00. Σε περίπτωση που αυτή η διεύθυνση είναι της δουλειά σας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε το όνομα της εταιρείας μαζί με το όνομά σας. Το DHL PARCEL παραδίδει τις αποστολές μας και τα Σάββατα, εκτός εάν ο μεταφορέας το αλλάξει απευθείας. "
10.1 Μέσα μεταφοράς
• Παράδοση στη διεύθυνση
• Παράδοση σε σημείο της DHL
 
10.2 Έξοδα αποστολής
Τα ταχυδρομικά τέλη περιλαμβάνουν: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ + ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Η αντικαταβολή μετρητών έχει χωριστό συντελεστή 2,99 €. Μια πληρωμένη εντολή μέσω της GoPay δεν υπόκειται σε παράδοση επί πληρωμή.
(α) Πληρωμή μέσω της GoPay
Παράδοση στη διεύθυνση: όταν πληρώνετε με την GoPay για αγορές πάνω από 69 ευρώ έχετε δικαίωμα για δωρεάν μεταφορικά
Για αγορές με λιγότερο από 69 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 4.49 ευρώ τα οποία προστίθενται στο ποσό.
Παράδοση σε σημείο παραλαβής ACS: δωρεάν μεταφορικά με την GoPay και αγορές άνω των 69 ευρώ.
Για αγορές λιγότερο από 69 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 4.49 ευρώ τα οποία προστίθενται στο ποσό.
 
(β) Μετρητά κατά την παράδοση
Παράδοση στη διεύθυνση: όταν πληρώνετε μετρητά την ώρα της παράδοσης για αγορές πάνω από 69 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν + έξοδα αντικαταβολής 2.99 ευρώ
Παράδοση στη διεύθυνση: όταν πληρώνετε μετρητά την ώρα της παράδοσης για αγορές πάνω από 69 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν + έξοδα αντικαταβολής 2.99 ευρώ
Αποστολή σε σημείο παραλαβής της ACS, ή της DPD: για αγορές πάνω από 69 ευρώ ισχύουν δωρεάν μεταφορικά + έξοδα αντικαταβολής 2.99 ευρώ

Για αγορές με λιγότερο από 69 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 4.49 ευρώ + 2.99 ευρώ έξοδα αντικαταβολής

 
Σημείωση:

"Συνιστάται να ανοίξετε τη συσκευασία αμέσως μετά την παραλαβή και να βεβαιωθείτε ότι τα εμπορεύματα δεν είναι κατεστραμμένα, ακόμη και αν η συσκευασία των προϊόντων δεν είναι κατεστραμμένη. Αν η αποστολή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς κατά την παράδοση, αρνηθείτε να την παραλάβετε! Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, ενημερώστε μας αμέσως (αλλά όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα) για την κατάσταση, στέλνοντας email στο factcool-sk@factcool.com. Η κατάσταση θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έλαβε το πακέτο από τον ταχυμεταφορέα, ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν παράπονα. Χωρίς πρωτόκολλο παραπόνων από τον μεταφορέα, δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση αποζημίωσης. Ένα τέτοιο αίτημα δεν θα γίνει αποδεκτό.

"
 
"10.3 Δηλώσεις "
"(α) Η FACTCOOL δηλώνει στον πελάτη ότι κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων προς μεταφορά:
"
i. Τα προϊόντα έχουν περιουσίες που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέλη ή (αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία) ιδιοκτησίες που περιγράφονται στον ιστότοπο ή ιδιότητες που περιγράφονται από τον κατασκευαστή των εμπορευμάτων ή ιδιότητες που αναμένεται από τον καταναλωτή σε σχέση με τη φύση των αγαθών και τη σχετική διαφημιστική καμπάνια.
ii. Τα Προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που καθορίζεται από το FACTCOOL ή με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται κανονικά αυτά τα Προϊόντα.
"iii. Τα εμπορεύματα παρέχονται στην αντίστοιχη ποσότητα, μέγεθος ή βάρος.
"
"iv. Τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.
"
(β) Η FACTCOOL θέτει τα Προϊόντα σε μεταφορές που αγοράζονται από πελάτες με τη συμφωνημένη ποσότητα, ποιότητα και σχεδιασμό.
 
"10.4 Συσκευασία
"
"Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα Προϊόντα συσκευάζονται από το FACTCOOL σύμφωνα με κοινές συμβάσεις ή εάν δεν υπάρχουν συμβάσεις, τα Προϊόντα συσκευάζονται κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους και τη διατήρηση της ποιότητάς τους κατά τη μεταφορά.
"
10.5 Διαθεσιμότητα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές των Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές και ενημερωμένες τη στιγμή που εισάγονται στο σύστημα. Ωστόσο, ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τον Ιστότοπο ενημερωμένο, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πάντα στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία. Η τιμή των Προϊόντων επιβεβαιώνεται τελικά στη φόρμα επιβεβαίωσης παραγγελίας.

10.6 Διεκδίκηση αποστολής

Σε περίπτωση απώλειας προπληρωμένου πακέτου κατά τη μεταφορά, η διαδικασία είναι η εξής: 1. Παραγγελία στην οποία ο πελάτης έχει επιλέξει ασφάλεια αποστολής - η πληρωμή θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. 2. Παραγγελία χωρίς ασφάλεια αποστολής - το χρονικό όριο για τη διαδικασία διεκδίκησης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης σχετικά με την απώλεια της παραγγελίας.

 
11 Πολιτική Απορρήτου
Η FACTCOOL διατηρεί και εγγυάται ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.
 
12 Ισχύων νόμος, εποπτική αρχή και επίλυση διαφορών
12.1 Ισχύων νόμος
"(α) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβακικής Δημοκρατίας με το σεβασμό των καταναλωτών που παρέχεται από την ξένη νομοθεσία. "
 
12.2 Παράπονα και Εποπτική Αρχή
(α) Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να την απευθύνετε στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.
β) Η συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών ελέγχεται από την Σλοβακική Επιθεώρηση Εμπορίου.
Επιθεώρηση Σλοβάκικου Εμπορίου
κεντρική επιθεώρηση
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín
https://www.soi.sk/
"(γ) Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το FACTCOOL μέσω της ιστοσελίδας μας - factcool@factcool.com πριν επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές. "
 
"12.3 Εναλλακτική επίλυση διαφορών
"
"(α) Κάθε διαφορά μεταξύ εμάς και του καταναλωτή από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Συνθήκης, την οποία δεν επιτύχαμε να επιλύσουμε από κοινού, μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά μέσω της ADR ή της διαδικτυακής αρχής ADR.
"
"β) Η αρμόδια αρχή για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών είναι η Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου της Σλοβακίας:
"
Σλοβακική Εμπορική Επιθεώρηση
κεντρική επιθεώρηση
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín
https://www.soi.sk/
"(γ) Ο κατάλογος των οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/ index_en.html "
"δ) Ως καταναλωτής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
"
 
"12.4 Δικαιοδοσία
"
"(α) Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο σχετικά με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων, τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με το Συμφωνητικό ή το αντικείμενο ή το αποτέλεσμα (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων).
"
 
"13 Τελικές Διατάξεις
"
"13.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
"
(α) Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων μας. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση απαγορεύεται.
"(β) Κανένα τμήμα του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης ή σε άλλους δικτυακούς τόπους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
"
"(γ) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα υλικά και το περιεχόμενο που περιέχονται στον Ιστότοπο διατίθενται μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση και ότι μπορείτε (αν είναι απαραίτητο για την αγορά προϊόντων) να λάβετε το υλικό και το περιεχόμενο αποκλειστικά στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά.
"
"(δ) Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, δημοσιεύσετε, προβάλετε, διανείμετε, χρησιμοποιήσετε εμπορικά ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα των υλικών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε επίσης να μην βοηθήσετε ή να διευκολύνετε τη δραστηριότητα αυτή από τρίτους.
"
"(ε) Αναγνωρίζετε ότι δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, λογότυπα της εταιρείας κλπ. των συνεταίρων της FACTCOOL ή της ίδιας της FACTCOOL.
"
 
"13.2 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
"
"(α) Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και νόμιμα. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την Ιστοσελίδα και όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.
"
 
13.3 Γραπτή επικοινωνία
"(α) Ο ισχύων νόμος απαιτεί γραπτώς να σας αποσταλούν ορισμένες πληροφορίες ή μηνύματα. Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτρονική. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω ειδοποιήσεων στην ιστοσελίδα μας. Για λόγους του συμφωνητικού, συναινείτε στη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και βεβαιώνετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες αναφορές που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νομική απαίτηση για γραπτή μορφή αυτής της ειδοποίησης. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
"
 
13.4 Διαβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων
"(α) Η Συμφωνία μεταξύ μας είναι δεσμευτική για εσάς και για εμάς και τους νομικούς διαδόχους μας και τους εκχωρητές. "
"(β) Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε ή να διαθέσετε διαφορετικά το Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν.
"
"(γ) Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Συμφωνητικού, μπορούμε να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβικά ή να διαθέσουμε το Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτού.
"
 
13.5 Διαχωρισμός
(α) Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων θεωρείται παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτή η διάταξη θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις άλλες διατάξεις αυτών των Όρων.
 
13.6 Παραίτηση από τα δικαιώματα
"(α) Καμία παραίτηση από εμάς δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε ενέργεια ή παραίτηση από κάθε επακόλουθη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης.
"
 
13.7 Ακεραιότητα του συμβολαίου
(α) Βασιζόμαστε σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και σε οποιοδήποτε έγγραφο παραπέμπουμε ρητά.
 
13.8 Το δικαίωμά μας να αλλάξουμε τους όρους και την ιστοσελίδα
(α) Μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους όρους κάποιες φορές. Εσείς ακολουθείτε τους όρους και τους κανόνες οι οποίοι ίσχυαν τη στιγμή που παραγγείλατε τα προϊόντα σας εκτός και αν η αλλαγή των όρων και των κανόνων είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την κυβέρνηση (και σε αυτήν την περίπτωση η αλλαγή θα ισχύει για όλες τις παραγγελίες πριν και μετά). Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και στις προϋποθέσεις πριν ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας (και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε οτι έχετε δεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτός και αν μας ειδοποιήσετε για το αντίθετο μέσα σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την απόδειξη των προϊόντων). Αν δεν συμφωνείτε στην αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται αποδεχτοί από εσάς.
(β) Έχουμε το δικαίωμα είτε προσωρινά είτε μόνιμα να αλλάξουμε ή να διαγράψουμε αυτήν την ιστοσελίδα (ή κάποιο μέρος της) χωρίς ειδοποίηση. Δεν έχουμε ευθύνη σε εσάς ή σε κάποιο τρίτο μέλος για οποιαδήποτε αλλαγή ή διαγραφή στην ιστοσελίδα.
f
Προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.